Luận giải bát tự khởi nghiệp 01
Bát tự này Kỷ Mùi nhật chủ, thiên can có Giáp Kỷ hợp, Giáp là Quan. Giáp Kỷ hợp là hợp quan, dường như là làm quan, ngoài cùng ta trong nhà có quan hệ, khả năng làm quan.
29/01/2023
Luận giải bát tự làm công ăn lương 01
Canh Tuất - Kỷ Mão - Canh Tuất - Giáp Thân. Mở bát tự tìm tài quan, đầu tiên xem trong nhà có cái gì. Bát tự này nhật chủ là canh kim, tọa tuất thổ là Ấn.
29/01/2023