Series - Bát tự cho người mới bắt đầu - Phần hai - Chương 4: Mật mã của tương hợp
Chắc hẳn bạn đã từng nghe một số người nói rằng những người sinh năm Tuất nên tránh kết hôn với những người sinh vào năm Thìn nhưng họ lại hợp với những ai sinh năm Mão? Đoán xem lời khuyên này bắt nguồn từ đâu?
26/02/2023
Quy tắc tam hợp hoá khí của Địa chi
Quy tắc hợp hoá của Địa chi
27/10/2020
Thế nào là tam hợp
Giải thích mối quan hệ Tam hợp của Địa chi
26/06/2020