Series - Bát tự cho người mới bắt đầu - Chương 2: Thiên can và địa chi
Bát Tự cổ đại Trung Quốc từng nói "Một địa chi tốt tốt hơn ba thiên can". Bây giờ bạn đã hiểu thiên can và các địa chi, bạn có thể tự hỏi: cái nào tốt hơn hay cái nào mạnh hơn?
29/01/2023
Series - Bát tự cho người mới bắt đầu
Series - Bát tự cho người mới bắt đầu bao gồm 10 chương, sẽ hướng dẫn bạn những kiến thức cơ bản nhất để dần nắm bắt vận mệnh của mình.
29/01/2023