Phương pháp đoán mệnh của Bát tự truyền thống

27/10/2020

Hiện nay tồn tại hai phương pháp tìm dụng thần Bát tự như sau:

  1. Dụng thần cách cục hay dùng cách cục để đoán mệnh
  2. Dụng thần cân bằng hay dùng sự cường nhược của Nhật can để đoán mệnh

Trước hết ta cần làm rõ khái niệm Dụng thần của hai phương pháp trên tuy đều gọi là Dụng thần nhưng ý nghĩa rất khác nhau. Bên truyền thống(1) luôn tìm Dụng thần trong nguyệt lệnh hay nói cách khác là xác định cách cục sau đó xem thành cách, bại cách, biến cách để phân tích mệnh lý không tồn tại cái gọi là Thông quan, điều hậu, phù ức... Bên tân phái(2) điển hình là phần bình chú Trích Thiên Thuỷ của Nhâm Thiết Tiều đời Thanh, và quyển Dự đoán theo tứ trụ của Thiệu Vĩ Hoa thì luôn tìm dụng thần để cân bằng mệnh cục, thân cường thì tiết bớt hoặc kiềm chế, thân nhược thì sinh phù hoặc giúp đỡ, thân quá yếu thì tòng theo bên mạnh, thân quá cường thì tòng theo cường.

Trong khuôn khổ bài này tôi chỉ nói đến Dụng thần truyền thống được nói đến qua các tác phẩm kinh điển: Uyên Hải Tử Bình, Tam Mệnh Thông Hội, Tử Bình Chân Thuyên, Trích Thiên Tuỷ.

Trong tất cả các kinh điển trước đời Thanh bao gồm: Uyên Hải Tử Bình, Tam Mệnh Thông Hội, Tử Bình Chân Thuyên, Trích Thiên Tuỷ đều tìm Dụng Thần trong nguyệt lệnh. Nghĩa là từ Nhật can xem sinh tháng nào từ đó xác định Thập thần thấu xuất trên các thiên can là thần nào để định cục, xem có Tướng thần sinh trợ cho cách cục hay không.

Ví dụ: Tân sinh tháng Dần, thấu Giáp là Chính Tài cách lại thấu Quý là cách Thực sinh Tài đại phú đại quý.

Dụng thần bao gồm thiện thần và ác thần. Thiện thần bao gồm: Tài, Quan, Ấn, Thực. Ác thần bao gồm: Sát, Thương, Kiêu, Nhận. Tuy phân ra thiện thần và ác thần nhưng nếu phối hợp tinh vi thì đều thành quý mệnh, không nên câu lệ vào câu chữ. 

Dụng thần có các tính chất sau:

  • Biến hoá: có biến thành tốt và biến thành xấu
  • Thành bại: có thành cách hay không thành cách
  • Cứu ứng: Nếu thành cách nhưng bị phá thì xem có cứu được hay không
  • Thuần tạp: Nhiều quá thì tạp, ít thì thuần

Thế nào là biến hoá?

Đối với các địa chi tàng 2 hoặc 3 can thì phải chọn can thấu ra có lực làm Dụng thần. Biến tốt là Tân sinh tháng Dần, thấu Bính là hóa Tài thành Quan. Biến xấu là Tân sinh tháng Dần, thấu Tân hoặc Canh thành Tỷ Kiếp tranh Tài. 

Thế nào là thành bại?

Thành là thành cách, bại là bại cách. Ví dụ: Giáp sinh tháng Dậu, thấu Tân là cách Chính Quan, thấu Kỷ là Tài, Tài sinh Quan là thành cách. Bại cách là: Giáp sinh tháng Dậu, thấu Tân là cách Chính Quan, thấu Đinh là Thương Quan, Thương Quan khắc Quan là bại cách

Thế nào là cứu ứng?

Giáp sinh tháng Dậu, thấu Tân là cách Chính Quan, thấu Đinh là Thương Quan, nhưng lại thấu Kỷ sẽ hoá giải được Thương Quan khắc Quan mà thành Thương Quan sinh Tài, Tài sinh Quan.

Thế nào là thuần tạp?

Một Quan là thuần, cả Quan và Sát đều thấu là tạp. Tương tự với Tài, Ấn, Thực.

Tags: bát tự

Có thể bạn quan tâm

Series - Bát tự cho người mới bắt đầu - Chương 10: Sức mạnh của Bát tự
Rất nhiều điều đã xảy ra kể từ khi chúng ta bắt đầu từ chương một. Đến bây giờ, bạn sẽ nắm bắt được ý tưởng cơ bản để giải mã vận mệnh của bạn thông qua Bát tự. Bạn đã bắt đầu hiểu mật mã của bạn.
29/01/2023
Series - Bát tự cho người mới bắt đầu - Chương 8: Tôi sẽ giàu có?
Làm thế nào để bạn đánh giá năng lực giàu có của bạn? Thông thường, một học viên Bát tự trước tiên sẽ nhìn vào Bát tự và xác định xem liệu Tài Tinh có mặt hay không. Nếu Tài Tinh không có mặt, bạn đã bắt đầu với một bất lợi về tiền bạc trong cuộc sống.
29/01/2023
Series - Bát tự cho người mới bắt đầu - Chương 4: Bạn có gặp may mắn không?
Mệnh có thể khó thay đổi, nhưng vận có thể thay đổi
29/01/2023
Series - Bát tự cho người mới bắt đầu - Chương 3: Vén bức mà bí ẩn của tạo hóa
Để biết những gì dành cho bạn tại thời điểm bạn sinh ra, trước tiên bạn cần học cách vẽ biểu đồ Bát tự của mình. Việc giải mã những bí mật của tạo hóa không hề dễ dàng vì vậy chúng ta phải thực hiện một số công việc để có được thứ mà chúng ta cần.
29/01/2023
Series - Bát tự cho người mới bắt đầu - Chương 6: Xác định Yếu tố thuận lợi
Khi đánh giá biểu đồ Bát tự, chúng ta thực sự muốn xem liệu biểu đồ có cân bằng hay không. Chúng ta không muốn ở Bát tự quá ít hoặc quá nhiều yếu tố nào đấy hoặc yếu tố nào đó quá yếu hoặc quá mạnh. Cân bằng là chìa khóa.
29/01/2023
Series - Bát tự cho người mới bắt đầu
Series - Bát tự cho người mới bắt đầu bao gồm 10 chương, sẽ hướng dẫn bạn những kiến thức cơ bản nhất để dần nắm bắt vận mệnh của mình.
29/01/2023
Series - Bát tự cho người mới bắt đầu - Chương 9: Tình duyên
Một trong những động lực chính trong cuộc sống của nhiều người là tìm một người đặc biệt để chia sẻ hạnh phúc và thành công của họ. Thật không may, có nhiều người dường như thành công trong mọi thứ trừ các mối quan hệ.
29/01/2023
Series - Bát tự cho người mới bắt đầu - Chương 7: Năm yếu tố
Trong phần này, chúng ta xem xét câu hỏi tất cả những yếu tố khác nhau đó thực sự có ý nghĩa gì.
29/01/2023
Series - Bát tự cho người mới bắt đầu - Chương 5: Những nguyên tắc căn bản của Bát tự
Một người phân tích tốt chỉ khi có các công cụ tốt. Bạn đã học cách vẽ biểu đồ Bát tự và chu kỳ Đại vận, bạn có hai phần ba công cụ cần thiết để phân tích biểu đồ Bát tự và giải mã mã số của riêng bạn.
29/01/2023
Những thuật ngữ hay dùng trong môn Bát Tự - Tứ Trụ
Những thuật ngữ hay dùng trong môn Bát Tự - Tứ Trụ
08/05/2019