Series - Bát tự cho người mới bắt đầu - Phần hai - Chương 4: Mật mã của tương hợp
Chắc hẳn bạn đã từng nghe một số người nói rằng những người sinh năm Tuất nên tránh kết hôn với những người sinh vào năm Thìn nhưng họ lại hợp với những ai sinh năm Mão? Đoán xem lời khuyên này bắt nguồn từ đâu?
26/02/2023
Thế nào là lục hợp hoặc nhị hợp
Giải thích mối quan hệ của Địa chi. Thế nào là lục hợp hoặc nhị hợp
26/06/2020