Ý nghĩa của Thiên Quan - Thất Sát trong tứ trụ

22/02/2024

Thất Sát cũng tốt, Chính Quan cũng tốt, chính là xem nhật chủ có hay không thể đảm nhận, vậy điều kiện tiên quyết chính là Quan cùng Sát phải vượng, nếu nói Quan Sát nhược thì phải bổ túc, vậy thì nói không được đảm nhận. Chính thường ở dưới tình huống nó là có hai mặt đối lập, thân lúc có thể đảm nhận, tính cách Quan Sát thì bạn thể hiện ra: Lúc không thể đảm nhận, chính là điều kiện bên ngoài đối với bạn cảm thấy phát sinh một loại áp lực, lực quản thúc. Nhìn có thể hay không đảm nhận, thì cũng quyết định ra nhật chủ phú quý hay bần tiện.

(1), Thất Sát tượng con người: Như là nữ mệnh thì là tình nhân, bởi vì Chính Quan là chồng rồi. Nam mệnh thì là con cái. Còn là đại biểu kẻ tiểu nhân và cừu nhân. Thất Sát là đồng tính tương khắc, đồng tính thì đa số chuyên bài bác, nó khắc bạn mà còn bài bác bạn, vậy không phải có ý là cừu nhân và tiểu nhân sao? Nếu như nó phải hút nhau, thì không phải bài bác, vậy thì biến thành Chính Quan. Nếu như ở trong mệnh cục Chính Quan thái vượng, lúc vượng cực thì cũng chuyển đổi thành Thất Sát, cũng chính là lúc Quan không có chế. Nó phải là không vượng, nếu nói nhược, bạn cần phải cấp thuốc bổ cho nó chứ.


Sát lúc có chế cũng có thể biến thành Quan. Có chế chính là có hai loại tình huống sau: Chính là tiết hoặc là khắc. Khắc chính là từ bên ngoài và bên trong bị cướp đi một lớp da mỏng, bạn lấy Sát bóc đi tầng này thì sẽ biến thành Quan. Phân biệt Quan và Sát chính là mức độ Quan vượng cản không nỗi mức độ Sát vượng to lớn hơn. Nếu như là Thương quan hoặc là lúc Thực thần chế Sát, thì Sát biến thành Quan. Thương quan chế Quan, không kể thân cường thân nhược, chỗ Quan này bạn đều không thể chế, một khi chế thì phạm kiện tụng, bởi vì Quan và nhật chủ của bạn là dị tính, vậy thì có ý hút nhau mà hợp, bạn vẫn phải khắc nó, chỗ này không phải họa đến hay sao? Cho nên nói quy luật Thương quan kiến Quan vi họa bách đoan là ở chỗ này. Chỗ này là xem theo Quan Sát chuyển biến.


Thất Sát lại là đại biểu cấp trên nghiêm khắc, đại biểu là quan tòa, giáo sư, trưởng bối. Đạo mạo nghiêm trang, còn đại biểu là lưu manh, có lúc gặp Thất Sát thì chạy đến con đường bất chính. Còn là đại biểu Cảnh sát, Quan lại, Quân nhân. Cũng đại biểu là Ký giả, ký giả bạn có dám trêu ngươi không, nó sẽ cấp cho bạn đưa ra công chúng, cũng giống như theo quản thúc bạn.

(2), Thất Sát tượng sự việc: Tai họa nguy hiểm. Chỗ này chủ yếu là giảng theo khắc chế có tai họa chỗ này. Ốm đau, thân suy nhược, Quan chế bạn, gặp phải lưu niên chế tiếp, không phải chỗ này là có bệnh đau sao? Lại còn có thị phi.
Thất Sát khắc thân là đồng tính tương khắc, đồng tính kèm theo bài xích, chính là chỗ chế không có ý tốt, có thể lý giải như vậy không. Còn Quan là dị tính hút nhau, là tương hợp, nó là có chỗ ý tốt đi quản lý bạn. Nhưng ở thực tế trong mệnh cục cần Quan và Sát là chuyển hóa lẫn nhau, chuyển đổi lúc đến Thất Sát, vậy chính là lấy Thất Sát làm chủ. Đại biểu người và sự việc, chuyển đổi thành Quan, thì có mang tính chất của Quan. Thất Sát tính cách phá hại phải mạnh một chút, bởi vì nó khắc bạn là chỗ khắc bài bác (loại trừ), bài xích và bạn thân hoàn toàn là không giống nhau, khắc bạn tốt vậy là tượng cha mẹ quản lý bạn, đạo đức xã hội quản thúc bạn. Nhưng cũng có một chút là thuộc về trung tính, ví dụ như tòa án, nó là bạn tốt sao? Bài xích bạn chứ? Nói tượng tốt không được, vậy thì chỉ có — Cầu. Nó là nhằm vào công việc của bạn, để nói toàn bộ, nó là chế bạn, là pháp chế, nó bao hàm caả iệc hô hào bạn phải đi đến chính đạo, bạn làm yêu quái, thì phải chế bạn, vượt đường, đi nhầm đường, phải phạt tiền, bạn nói là bảo vệ bạn chứ? Vẫn là chế bạn chứ? Hai phương diện tượng tốt đều nói không được. Các bạn nhớ kỹ, Thất Sát là đồng tính chỗ khắc chế bài xích, Quan là dị tính hút nhau là chỗ khắc tốt.

Thất Sát còn đại biểu là tửu sắc, Thất Sát không có chế người này liền phát cuồng, ở lĩnh vực tửu sắc này thì phải có sự tình. Tàn tật, vậy chính là thân nhược bị Thất Sát chế. Quyền lực, lý giải chỗ này là tốt. Cũng là đại biểu quý tử, Thất Sát ở trong mệnh cục nói có sinh khắc hữu tình, ở trên người con cái của bạn sẽ hiển thị ra quyền uy, tượng danh vị. Nữ mệnh chình là mất trinh. Đại biểu nhu nhược không có tài năng, chính là Thất Sát chế thân quá lợi hại, không cử động được.

Tóm lại, Quy luật đều là quay xung quanh thập thần vượng suy, và năng lực nhật chủ của bạn thừa nhận. Là lúc kị thần, thì mặt trái là phản ánh tin tức rất mạnh mẽ; còn lúc là dụng thần, thì mặt chính tin tức là phản ánh rất mạnh mẽ.

Thất Sát là đại biểu yểu vong, đại biểu mất quyền hành, đại biểu bị áp bức ở bên ngoài. Còn là đại biểu lừa gạt, bên ngoài không cho phép bạn làm bậy, vậy thì bạn cần phải bí mật một chút, biến thành nước cờ lừa gạt, xảo trá. Ý bên ngoài là thương hại, chính là bạn ở lúc thân nhược Thất Sát vượng, tuế vận lúc gặp Thất Sát, dễ gặp thành thương tai. Đại biểu hao tài, chính là Sát vượng phải cướp tiết Tài nhé. Còn có tranh chấp, cũng chính là khẩu thiệt, lúc Thất Sát chế thân lại không phục, không phục thì dễ phát sinh khẩu thiệt.

Sát vượng thân thiên một điểm nhược, mấy năm này đều là trợ thân, vậy thì hàng năm đều có khẩu thiệt. Vậy thì, chính là phạt bạn một khoản tiền, sai khác ở chỗ nào. Đặc biệt là chúng ta liên hệ được chỗ này, phải muôn phần chú ý. Đoán cho người ta phương diện tốt xấu, chủ yếu là xem bản chất, mỗi người nó cho dù tiếp tục quay nghịch, cũng có lúc tương đối thuận lợi;

Đại biểu tranh chấp và không hòa thuận anh em. Nữ mệnh chủ hôn nhân bất thuận, chính là Quan Sát vượng, chế thân nhiều, dẫn đến hôn nhân bất thuận.


(3), Thất Sát tượng vật: Chỉ ra đồ vật nguy hiểm và động vật nguy hiểm, đối xứng đồ vật nguy hiểm cũng là một loại Quan Sát nha, đây là đồ vật.

(4), Thất Sát tượng địa lý: Địa lý có mấy phương diện: Tòa án, cục Công an, còn có sòng bạc, chỗ sắc dục tình cảm, chỗ này bản thân chính là xuất hiện tập trung điểm bạo lực thương sát, chính là thể hiện Sát vượng. Không có bản lĩnh, không có tiền, bạn có liên quan bỏ đến sòng bạc? Có bản lĩnh có tiền, tiền của này là suốt đời, uy lực Quan Sát sẽ lớn, tượng bình thường là kinh thành, tỉnh lỵ, quá khứ có câu nói như vậy; không đến Bắc Kinh không biết quan của bạn là nhỏ, không đến Quảng Châu không biết tiền của bạn

(5), Tâm tính Thất Sát: Thất Sát là chủ quyền uy, Thất Sát bạn có thể được đảm nhận, không thể đảm nhận người khác thì bạn khinh dễ. Lại là đại biểu chí khí, hoàn cảnh đối với bạn là có áp lực, nhưng nếu bạn có căn, chỉ hơi thiên chút nhược, bạn có căn có gốc, bạn vẫn nghĩ đến biện pháp hoàn thành thế lực, nắm áp lực biến thành chí khí. Đại biểu Khí phách, không khuất phục, phàm là lúc thân có thể đối kháng Thất Sát người này đều là không khuất phục. Đại biểu oán hận hoàn cảnh lâu ngày thành áp chế bạn, bạn thì không phát sinh oán hận chăng? Bạn làm sao lâu ngày để tôi áp chế? Khí uất ức. Còn là đại biểu hay nghi ngờ. Lúc Sát vượng mọi người nói tính toán, thì bạn lại nói không tính toán, thì bạn đã nghi ngờ, hoặc là không chủ kiến, một khi nó định đoạt, rốt cuộc ai nói định đoạt, cho nên nói người có Sát vượng thân nhược, bạn có thể đoán nó nặng nghi ngờ.

Cho nên lĩnh đạo mà có tính nghi ngờ thì tất nhiên cùng thuộc hạ là không hợp, khẳng định thuộc hạ không nói bạn tốt, thì bạn ảnh hưởng sẽ khó mà đề bạt đi lên. Chỗ này quý mệnh sẽ không nhìn thấy sao? Đây chỉ là một khía cạnh, theo nhiều khía cạnh thì có thể nhìn ra. Đại biểu cần mẫn, phấn đấu, tự cường. Chỗ này cũng là một phương diện, nếu bạn là không phục, thì gặp một điểm cần mẫn, bản lĩnh học tập? Bạn hô nói vinh quang không phục không hữu dụng, chỗ này đều là lúc Quan Sát vượng phát sinh tác dụng đối với nhật chủ. Đặc biệt là ở lúc nhật chủ có căn, chính là loại này.

Nhật trụ của bạn phải là tọa tiệt cước, bên trên cũng có Quan Sát chế, ở bên dưới cũng có chế, một áp lực lớn, tính toán sao đây, thì lúc này đùa kỹ thuật, thích chỗ nào, thì bạn từ chối nhờ vã, không được, không trốn cũng trốn, chỉ có không nhận nhờ vã. Lớn gan là làm bậy, chỗ này đầu tiên là ở dưới hai tình huống: Thất Sát trước tiên là vượng, thân cũng vượng, xung quanh có hoàn cảnh chế nó, nhưng mà nó thân vượng không sợ nha. Còn có một loại chính là thân đặc biệt nhược, bạn lão là chế tôi bạn xem tôi chế nó. Loại cuối cùng là thân bạn quá nhược, vật cực tất phản, tâm lý phát sinh một loại nghịch phản.

Thất Sát còn là đại biểu hung mãnh, tại sao có đoán ngữ nói Thất Sát thì chủ nhập vào đường bất chính chứ? Tôi chưa nói qua mệnh cục tôi đây là năm Giáp Tuất, Giáp mộc thì hóa Sát à, vậy nắm khí Sát thì đã tới hóa, không sợ, ai cũng vì bác. Tại sao nói có người nhát gan cho dù tay trói gà không chặt, chỉ cần thấy một con sâu nhỏ cũng sợ hãi, chỗ này đều là từ tứ trụ của bạn để quyết định. Bạn xem Đại công báo Hương Cảng nói đến Xà vương nọ, chuyên môn đi bắt rắn, thì nói người đó có gan lớn dũng cảm. Có người trời sinh thì sợ rắn, thì bạn xem Sát vượng thân nhược như vậy thì đều có khắp nơi.

Bởi vì loại vật này đối với bạn cấu thành một loại Sát, nhưng bạn phải thân vượng chứ? Thì không sợ, gan lớn làm bậy là được như vậy, đây là đi theo góc độ này. Đại biểu tâm chí mạnh mẽ. Chính là bởi vì có hoàn cảnh áp chế bạn, thì bạn phải phấn đấu, không khuất phục, tự cường, bạn có niềm tin chính là hiện tại bạn đè nặng tôi, tôi nhất định phải vượt qua bạn. Bạn xem từ cổ chí kim phàm là người khác thành sự đều có một mục đích, nhìn xem tiểu thuyết vũ hiệp, cha mẹ bị giết hại, vậy nhất định phải báo thù cho cha mẹ, thì nó bắt đầu phục thù.

 

Nguồn: tubinhdieudung.net 

Có thể bạn quan tâm

Ý nghĩa của Chính Quan trong tứ trụ
Chính Quan đại biểu trưởng quan, trưởng quan chính là người quản bạn, hắn án chiếu quy phạm xã hội đến ràng buộc bạn, quản chế bạn
22/02/2024